Καροτσι λαικησ για ηλικιωμένους

Όλο και πιο συχνά, η βόλτα στο κατάστημα για τους ηλικιωμένους μετατρέπεται σε ολυμπιακή πρόκληση. Ο λόγος είναι ότι λόγω της ηλικίας τους, είναι δύσκολο για αυτούς να μεταφέρουν βαριές σακούλες με ψώνια. Το καροτσι λαικησ καλείται να λύσει αυτό το πρόβλημα.

Περισσότερα »Καροτσι λαικησ για ηλικιωμένους